Archive for februari, 2012

War of the earth

Cineslots heeft weer een megalomania gokkast uitgebracht, de war of the earth.
Waarom stond hier dan geen gokkast? LOL Bij deze alsnog geplaatst, gecentreerd en al.
Met nog een paar tags erbij geplaatst en hij is klaar voor eenieder die zin heeft om deze schitterende game te spelen!
caramba ideal nl 468x60 War of the earth
Het verhaal schenkt één internationale stem voor duurzame ontwikkeling en ook menselijke rechtvaardigheid. Ze is een fysicus, wetenschapper, sociale activist en tevens feministe. Zij is directeur van laatstgenoemde ResearchFoundation used for Knowledge, Expertise and Likely Resource Course of action in Original Delhi en tevens een ontvanger van deze Accurate Income Prize, laatstbedoelde alternatieve Nobelprijs. Zij is laatstgenoemde schrijfster van diverse boeken, waaronder Dampen Wars, laatstgenoemde heelal Democratie, maar ook bodem niet olie.

Barsamian:. Bij ontvangst van de Sydney Serenity Prize in november 2010, jij zei: “Als we gissen aan kampen in van ons moment, van ons gedachten richten op Irak en ook Afghanistan, nochtans de betere kamp is laatstgenoemde voortdurende oorlog tegen laatstgenoemde universum Laatstbedoelde oorlog heeft zijn wortels in één economie die voorbijgaat aan laatstbedoelde ecologische en ook ethische grenzen. ” Vertel me daarbij over laatstbedoelde conflictsituatie.

SHIVA: Laatstgenoemde handgemeen wordt uitgevochten, bijvoorbeeld in India in het hele land, waar bedragen er mineralen, die misschien desgelijkswaar er bossen, die toevalligerwijze evenzo waar tribals wonen. maar ook het wordt gevoed door laatstbedoelde behoorlijk beleggers-speculanten die neergehaald laatstbedoelde wereldeconomie. Enorme geld moet worden gemaakt van ijzererts en bauxiet mijnbouw. maar ook dan het verbruik te duwen, om bovendien en tevens plus van sommige net zomin als-hernieuwbare bronnen te gebruiken.

India tot twintig jaar geleden nooit stortplaatsen. Nietteminonze wetten nu zeggen dat ze willen dat we om vanuit 1 kilogram van aluminium gebruik tot vijftien kilogram per hoofd vanuit laatstgenoemde bevolking vanwege het gebruik. Vijftien kilogrammen te vermenigvuldigen met een miljard Indiërs betekent dat welke dan ook berg zal moeten worden gedolven, zal iedere bos moeten worden vernietigd. Dit leidt tot oorlog tegen laatstbedoelde natuur, omdat het verwoest ecosystemen. Doch het is ook één oorlog tegen mensen, omdat ieder mens recht moet worden geschonden, en één tweekamp laatstbedoelde economie, in een echte zin, moet worden gecreëerd.

Jij zegt dat deze tweekamp tegen laatstgenoemde aardkloot begint in laatstbedoelde geest. Hoe komt dat?

Op het moment dat je één wereld waarop de systemen zijn elkaar ondersteunen, in welk bos de systemen van laatstbedoelde weersystemen te maken en tevens maken het hose systemen, waarbij laatstbedoelde bodem geeft ons het voedsel één reductionistische, mechanistische wereldbeeld hakt die met elkaar verbonden natuur. Dat hakken, reductionisme, is het begin vanwege laatstbedoelde gevecht in deze geest.

en tevens dit ‘eco-imperialisme “, zoals je het toch noemt, heeft zijn wortels-hebben we het één paar honderd jaar?

Dit alles was een synergie tussen het kolonialisme, een verovering vanuit het Zuiden, en het definiëren vanuit deze mensen in het Zuiden alsof we niet volledig menselijk. één verovering vanwege laatstbedoelde natuur door het herdefiniëren van laatstgenoemde natuur als dood, inert, manipuleerbare materie. en tevens het was één overwinning op het vrouwelijke aspect vanwege elke samenleving. laatstbedoelde heksenjachten maakten deel uit vanuit het in Amerika maar ook in Europa, omdat wat er werd gejaagd was net zomin als vrouwen die waren heksen, desniettegenstaande holistische kennis maar ook expertise door vrouwen. Verschillende drievoudige kolonisatie is eigenlijk alleen één paar honderd jaar oud en tevens het heeft zijn grenzen bereikt. Desalniettemin degenen die profiteren van het, zou al zijn kracht of zijn geld wil die grens te duwen één beetje langer door banaliserende elk aspect vanuit laatstgenoemde natuur.

Er zijn verscheidenecrises met uitzicht op laatstgenoemde planeet. Ze zijn vrij duidelijk, maar ook worden met elkaar verbonden: klimaatverandering, voeding, en tevens deze economische / politieke crisis.

de onderlinge verbindingen hebben eigenlijk alleen nochtans versterkt in laatstgenoemde afgelopen twee jaar. We zien de financiële crisis die laatstbedoelde ontrafeling vanuit deze economie gecreëerd. Gewone, hardwerkende mensen betalen laatstbedoelde bonus, wellicht met hun leven.

laatstbedoelde financiële crisis, dan is, is gekoppeld aan deze energie-crisis, omdat één op fossiele brandstoffen gebaseerde economie kan alleen op de weg vanwege de groei te voeren door het omzetten vanwege laatstbedoelde levende aarde in olie in plaats vanuit het vinden van een alternatieve economie op basis van nonrenewables, en tevens ze willen neemt duurzame energie maar ook zet ze in nonrenewables. de biobrandstof grijper is een onderdeel vanuit. maar ook dat biobrandstof grijper is die leidt tot deze landroof in Afrika. Dit alles is idem het creëren vanwege het klimaat veroorzaakte rampen, die vervolgens worden weer ingevoerd in voedselonzekerheid. Dus 2010 werd laatstbedoelde bosbranden in Rusland, overstromingen in Pakistan, overstromingen en tevens cyclonen in Australië-na ongeveer zes jaar een intensieve droogte.

Intussen is dat dezelfde financiële spelen spel speculeren op voedsel als één commodity, rijden laatstbedoelde voedselprijzen, dat is één groot probleem in deze Indiase politiek. Onlangs, negen oppositiepartijen kwamen bij elkaar om de prijsstijging te bestrijden. We zijn vastgebonden in verschillende onderlinge verbindingen van één vicieuze cirkel, waarbij alle crisis voedt laatstgenoemde andere crisis. en tevens bio-imperialisten, die willen hulpbronnen van deze planeet te gebruiken voor hun eigen gewin maar ook uitbreiding vanuit hun macht, nu gebruik maken vanuit laatstgenoemde crisis die ze hebben gecreëerd om te zeggen: “Oke, laten we grijpen Afrika. Laten we grijpen laatstbedoelde landerijen vanuit India. Laten we pakken deze laatste mineraal. Laten we commodificeren iedere bit vanwege voedsel maar ook graan op sommige planeet, “nooit het beantwoorden vanwege laatstbedoelde vraag:” Wat gebeurt er met 80 procent vanwege laatstbedoelde mensheid? ”

deze VN-Voedsel-en ook Landbouworganisatie zei de voedselprijzen in 2010 waren laatstbedoelde hoogste in laatstgenoemde geschiedenis.

In 2008 was er één piek in de voedselprijzen maar ook 2010 verder is gegaan dan dat, omdat 2010 is een combinatie vanwege echte schaarste als gevolg van het klimaat rampen, samen met deze kunstmatige schaarste gecreëerd door speculatie. en als je twee krachten drijven laatstbedoelde prijzen omhoog, en ze zijn structureel, dat is laatstgenoemde reden waarom één ​​regering die zegt: “Oh, volgende maand het weer zal correctzijn” of “deze oogst zal komen,” is geen het realiseren vanuit twee dingen. één, industriële geglobaliseerde landbouw en andere fossiele-brandstof-aangedreven systemen hebben ons klimaat chaos. Het is geen een toekomstige uitgave, het is geen een toekomstig debat van wat er zal gebeuren in 100 jaar. Mensen gaan dood vandaag. Het tweede wat ze noch beseffen, is laatstbedoelde politiek nog steeds te proberen en te reageren op aankomend crises alsof ze leven in geïsoleerde natie-staten, als ze zelf een WTO-overeenkomst onderlinge koppeling van de mondiale voedselsysteem ondertekend, wat betekent dat een probleem in één deel vanuit laatstgenoemde wereld wordt doorgegeven aan laatstbedoelde rest vanuit laatstbedoelde wereld-of het nu een speculatie of het klimaat schade.

Jij noemde Australië-droogte, overstromingen, cyclonen. Is extreme weersomstandigheden één anomalie of is het onderdeel van een patroon gaan we bovendien van zien?

Klimaat chaos, zoals ikzelf het noem, is één patroon. Daarom ben ikke terughoudend om de woorden “opwarming vanuit laatstbedoelde aardkloot,” in dat geval krijg je een sneeuwstorm en tevens het klimaat sceptici zeggen, gebruik dan “Oh, dit is globale afkoeling? Hebben wij net zomin als vertellen? ‘ Alsof laatstbedoelde hele aanleiding laatstbedoelde temperatuur overal te stijgen in plaats vanuit wat het klimaat wetenschappers zeggen, laatstgenoemde gemiddelde temperatuur over de gehele planeet stijgt. de tweede is, als je praat “klimaatverandering”, je andere klimaatsceptici te zeggen krijgen, “O, wij passen ons aan aan. maar ook Zweeds stranden zal worden als laatstbedoelde tropen, zo is dat niet gunstig?” Of “Engeland zal warmer maar ook zal nu groeien druiven maar ook wijn land te worden.” Dat soort domheid is net zomin als rekening mee gehouden dat dezelfde Engeland idem een sneeuwstorm krijgt en tevens wordt geblokkeerd voor twee weken, omdat ze net zomin als één zware sneeuw land maar ook hebben geen vanuit de apparatuur op te ruimen luchthaven vanuit Heathrow.

één groot aantal Amerikanen ernstig betwijfel of er is zoiets als opwarming vanuit laatstbedoelde aardkloot en ook klimaatverandering. Je hebt het probleem bestudeerde, je bent een wetenschapper. Is laatstbedoelde wetenschap vast?

Er zijn redenen waarom we moeten klimaatwetenschap serieus te nemen. Het is niet alleen een of twee wetenschappers of één discipline. Het Intergovernmental Panel on Climate Change, het IPCC, is één multidisciplinaire groep vanuit 2500 wetenschappers. Nooit in laatstbedoelde geschiedenis van laatstgenoemde mensheid 2.500 wetenschappers, opgeleid in laatstgenoemde verschillende aspecten vanwege het milieu, middelen, de planeet, het klimaat, deze sfeer, samen te stellen hun gezamenlijke expertise vanaf 1988.

Elk ecosysteem met een extra belasting zal een ander gedrag. één rivier met te veel vervuiling wordt het een dode rivier. een atmosfeer met te flink vervuiling zal beginnen met verschillende patronen, te vaak sneeuw, waar er noch sneeuw, net zomin als regen en ook waar er moet regen. Dit alles onvoorspelbaarheid moet worden gezien als één verschijnsel dat mensen leven door.

Mijnbouw kwesties zijn sleutel in India. Er is laatstbedoelde Niyamgiri Berg probleem in Orissa in het oosten van India. Je bent er geweest. Praat over dat en waarom is het vanuit betekenis en laatstbedoelde push-back en tevens laatstgenoemde weerstand van de mensen.

Ze praten over zoiets als het India verhaal. maar ook het India verhaal is een sterk groeiende verhaal gebouwd op deze outsourcing vanuit software, het creëren vanwege Silicon Valleys in Bangalore. Toch het onnoemelijke deel vanwege het India verhaal is deze uitbesteding van deze verontreiniging en tevens source extractie. Dus terwijl laatstgenoemde meeste aluminium maar ook staal productie is uitgeschakeld in Europa, laatstbedoelde VS en ook Japan, is laatstbedoelde consumptie vanwege al laatstgenoemde items worden geduwd nog verder met alles dat dit mondiale economie run maakt. Aluminium is vanuit vitaal belang om het te. Bauxiet is laatstgenoemde grondstof voor aluminium.

Vedanta, een Britse bedrijf in handen vanwege één Indiase, wilde een berg genaamd Niyamgiri, die laatstgenoemde berg die de heilige rechtsstaat beschermt betekent ontginnen. Niyam betekent dat laatstbedoelde wet vanwege het universum en tevens Giri middelen berg. laatstgenoemde oudste stammen vanuit de Dongria Kondh wonen al op laatstgenoemde berg, sinds het begin van hun eigen geheugen. Ze hebben zich verzetten tegen de bauxietwinning. Ondanks het, Vedanta in geslaagd om het opzetten van één raffinaderij en ook één smelter in het dal maar ook verder stroomafwaarts. Door de protesten, waren ze nooit in staat om naar deze bauxiet, hoewel laatstbedoelde rechtbanken en het ministerie vanuit Milieu werden gemanipuleerd.

Het interessante is er nog één fabriek in Orissa die heet Posco. Het is een Koreaanse staalfabriek, daarentegen ons onderzoek laat zien dat het is eigenlijk eigendom vanuit Wall Street. laatstbedoelde meerderheid van deze aandelen zijn eigendom vanwege Citigroup en ook JPMorgan Chase. deze Wereldbank gedwongen deze privatisering vanwege sommige plant in laatstbedoelde Zuidoost-Azië financiële crisis. Ze willen 4.000 hectare aan laatstgenoemde kust met een gevangene poort maar ook één park. Dan, natuurlijk, ze willen mijnen. Het merendeel vanuit laatstbedoelde ijzererts ze mijn zal direct uit te gaan naar Korea maar ook China. Sommigen zullen worden verwerkt in een export-zone, dito voor laatstbedoelde export.

Vertel me hoe rivieren kan worden verkocht.

Zowel aluminium en staal te maken zijn erg energie-intensief en ook store-intensieve processen. Ze zijn extreem dampen-intensieve processen. Hele rivieren worden omgeleid voor staal en tevens aluminium maken. de rivier laatstgenoemde Shivnath in Chhattisgarh stroomt door laatstgenoemde tribale gebieden. We maken gebruik van van ons rivieren naar beneden te gaan maar ook onze kleren te wassen, te baden. van ons buffels maar ook van ons koeien naar deze rivier. laatstgenoemde rivier laadt welke dan ook vanuit het grondwater er omheen. laatstgenoemde rivier laatstgenoemde Shivnath, 22 kilometer van laatstgenoemde privatisering, om dampen te brengen aan staal Jindal vanwege deze plant. Om het te privatiseren, mensen die net zomin als konden de rivier irrigate te openen, konden ze niet toegang tot het grondwater in hun eigen velden en ook putten.

Het is ergruimop laatstgenoemde privatisering vanuit wet in Bolivia waar, wanneer Bechtel weerstand geconfronteerd, zeiden ze, “Je kunt dit wet noch op uw dak, kunt jij noch wet in je plezant.” en ook het Boliviaanse volk zei: “Dus jij nu laatstbedoelde regen bezitten en u bezit het grondwater?” Dat is wat laatstgenoemde mensen vanwege Chhattisgarh gezegd. Dat project moest worden geannuleerd. Dit was één rechtstreekse overdracht van één rivier aan een particuliere onderneming.

deze facto privatisering gebeurt overal. Als je kijkt naar Vedanta, is hun aluminiumfabriek volledig omgeleid het Indravati rivier die stroomt naar het zuiden, het noorden verplaatst, had laten vallen in één rivier genaamd Hati Tel rivier om vervolgens onderhouden door grote aluminiumsmelter. de Tata’s, wanneer zij hun Jamshedpur fabriek uitgebreid, zet dammen op twee zijrivieren vanuit Suvernarekha rivier, en tevens dat was 100 procent hose voor Jamshedpur. We vochten deze privatisering van Delhi hose down, dat ging om irrigate te brengen in de Himalaya uit laatstgenoemde Tehri Dam, en ook Suez zou gaan dan is het te verkopen tegen 10 keer deze normale bonus die we betalen voor water. Dus of het nu voor één stad of één staalfabriek, een aluminium plant, ze zijn zoals dorst projecten die ze hebben om water te stelen vanwege mensen maar ook vanuit laatstbedoelde natuur.

Daarentegen dat andere verhaal van deze opkomende economie, de reus met 9 procent groei, is een gezamenlijke constructie vanuit laatstbedoelde Indiase elite maar ook laatstgenoemde mondiale elite. de globale elite, natuurlijk, gesponnen deze globalisering verhaal. de globale elite moeten het succes vanuit het model van globalisering, van de vrije handel, vanwege de corporate-driven economie. Ze hebben voortdurend te verkopen dat.

Ze hebben eerst geprobeerd om het te verkopen door middel van laatstgenoemde Zuidoost-Aziatische landen. Je herinnert je er was een tijd waarin deze Oost-Aziatische tijgers maar ook de draken waren laatstgenoemde poster kinderen vanwege laatstbedoelde globalisering. In 1997 dat instortte. Het Westen was haar eigen poster kind. Na 2008, dat instortte. Dus als die nep verhaal vanuit laatstgenoemde globalisering en tevens corporate control heeft nog steeds, ze hebben één aantal poster kind te krijgen. maar ook ze zijn wanhopig opknoping aan het India van tegenwoordig, met zijn stijgende miljardairs, toch steeds meer en ook daarbij arme mensen. We hebben één aantal vanwege deze rijkste mensen in laatstbedoelde wereld van tegenwoordig: de Ambani broers, deze Mittals en tevens Anil Agarwal zit in Engeland. Ze gebruiken het India verhaal als één subonderdeel van laatstgenoemde globalisering verhaal.

Echter niemand vertelt het verhaal dat dit laatstgenoemde helft vanuit laatstbedoelde Indiase kinderen met ernstige ondervoeding geduwd, dat alle vierde Indiase tegenwoordig deze dag honger. Dat het land kampen worden uitgevochten tussen laatstgenoemde armen, die hun kwartaal-acre land te verdedigen, tegen de rijkste vanuit laatstgenoemde mensen, die betrokken zijn in een grote landroof.

Je kunt toch praten over de landbouw en tevens gemilitariseerde taal.

Het Kopenhagen Verdrag overeenkomst inzake klimaatverandering moeten bracht ons naar het volgende niveau van juridisch bindende overeenkomsten naar beneden te brengen uitstoot, omdat het Kyoto-protocol moment werd bijna op, het klimaat rampen werden steeds erger, en iets gedaan moest worden. In plaats daarvan President Obama kwam, gepest vier andere landen-de zogenaamde opkomende machten als China, India, Zuid-Afrika, Brazilië en ondertekende Akkoord van Kopenhagen, dat is een net zomin als-akkoord op het gebied van juridisch bindende verplichtingen.

de wereld wacht op één ander paradigma, een ander wereldbeeld, een andere manier vanuit het centreren van ons leven. Het Westen heeft het nodig omdat hun economieën instorten. laatstbedoelde Zuid heeft het nodig om hun economie te voorkomen dat volledig uitgeroeid, omdat ikzelf geloof dat het culturen die hun rechten te definiëren door middel vanwege laatstbedoelde kosmos dat de sterkste strijd, zelfs voor hun eigen rechten hebben. ikke heb het gezien met welke dan ook landen beweging.

Is er één verband tussen het kapitalisme en ook aantasting vanwege het milieu?

Er is één bijsternauwe band met deze opkomst vanuit het kapitalisme en tevens laatstbedoelde plundering vanuit laatstbedoelde natuur, omdat het kapitalisme ligt rijkdom in deze hoofdstad, dat is normaaléén constructie. Het is in deze menselijke verbeelding. en het gaf deze macht aan hen die eigendom zijn kapitaal om vervolgens te van start gaan het bezit van de middelen vanwege laatstgenoemde heelal. deze privatisering van rivieren, laatstgenoemde privatisering en het patenteren van zaden (de basis vanuit mijn werk in Navdanya) deze privatisering van laatstgenoemde atmosfeer voor deze handel in emissierechten, worden al sommige privatiseringen verdediging vanuit laatstbedoelde rechten van het kapitaal en tevens het toestaan ​​kapitaal om zijn macht uit te breiden, omdat het kapitaal is een abstract.

Gezien laatstgenoemde urgentie, het lijkt mij mensen zijn beperkt in wat ze kunnen doen en ook dat collectieve actie nodig is.

Personen die bewust als leden vanuit deze samenleving en collectieven is wat we nodig hebben. laatstgenoemde twee dingen die we nodig hebben dat iedereen kan doen zijn ten eerste een verschuiving in laatstbedoelde geest. Als aankomend oorlogen zijn veldslagen in de geest, dan is de plaats om van rust te maken is in deze geest, vrede met laatstbedoelde natuur en ook vrede met elkaar. Het creëren vanuit leven economieën, één beweging die we hebben geprobeerd om hier te bouwen door middel vanuit Navdanya, lokale leven economieën, doch één beweging die is danig sterk in de VS, is iets wat mensen kan aanvangendie betrokken zijn bij nu. Als ze dat geen doen, zullen ze nergens te wenden. van ons berekeningen tonen aan dat zelfs al zou deze globale bedrijven hebben laatstgenoemde macht om deze laatste bron te bereiken, alleen geven ze het vermogen om werkgelegenheid te scheppen voor 3 procent van de mensheid. Je kunt geen over één systeem waarbij 100 procent van laatstgenoemde middelen in handen zijn vanwege waarschijnlijk 15tot twintigbedrijven, en tevens 3 procent worden ingehuurd voor hen om het stelen van laatstgenoemde planetaire rijkdom te doen. Dus moet je andere manieren voor mensen om voor zichzelf te zorgen hebben.

Je kan dat niet individueel. Je kunt beginnen met de verschuiving in je geest, nochtans framing andere economieën maar ook framing andere manieren vanwege het structureren laatstgenoemde samenleving moet één collectieve onderneming, want wat werd gedood door laatstgenoemde privatisering vanuit deze economie was een heel collectieve identiteit, laatstbedoelde identiteit die we met elkaar verbonden. maar ook Margaret Thatcher zei: “Er is geen samenleving, er is alleen individuen,” is onderdeel vanuit die markt individualisme van het verstuiven vanuit ons, maakt ons eenzaam, isoleren, maar ook vertelt ons dat we nergens terecht.

Net als Evo Morales laatstbedoelde censuur verwijderd op deze rechten van Moeder aardbol, India is één beschaving gebaseerd op deze erkenning vanwege laatstgenoemde universum als een levend systeem, als onzelevende steun, maar ook vrede met laatstbedoelde aardbol als van ons plicht.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)